We're closely monitoring the weather forecast for Sunday’s NYRR Fred Lebow Half Marathon. Please check our website and social media for up-to-date information leading up to the race.

Rules of Competition-Norwegian

KONKURRANSEREGLER
NYRRs arrangementer (New York Road Runners) blir organisert og styrt etter reglene og retningslinjene i USATF (USA Track & Field). Utøverne må også følge gjeldende lover for byen, delstaten og landet, herunder lover og regler for New Yorks parkområder (City of New York Parks & Recreation rules and regulations).

Sikkerhet
Funksjonærene:<
 
KONKURRANSEREGLER
NYRRs arrangementer (New York Road Runners) blir organisert og styrt etter reglene og retningslinjene i USATF (USA Track & Field). Utøverne må også følge gjeldende lover for byen, delstaten og landet, herunder lover og regler for New Yorks parkområder (City of New York Parks & Recreation rules and regulations).

Sikkerhet
Funksjonærene: Alle deltakere må følge de instruksjonene funksjonærene gir dem, enten funksjonærene er NYRR-ansatte og/eller frivillige medarbeidere. Deltakerne må straks trekke seg  fra løpet hvis de blir bedt om dette, enten ordren kommer fra en funksjonær, helsepersonell eller en offentlig myndighetsperson, for eksempel fra brannvesen eller politi.
Sportsånd: Alle deltakere som oppfører seg usportslig, eller som opptrer truende eller bruker uhøflig/grovt språk overfor funksjonærer, NYRR-ansatte og/eller frivillige, risikerer å bli diskvalifisert. Usportslig oppførsel inkluderer, men er ikke begrenset til, falsk eller misvisende informasjon ved påmelding til arrangementet.
Registrering og startnummer (bib)
Påmelding: Alle deltakere må oppgi nøyaktig informasjon, herunder alder, kjønn og kontaktinformasjon til pårørende, når de fyller ut påmeldingsskjemaet. Deltakeren kan ikke endre eller legge til tilknytning til lag/klubb etter at arrangementet er begynt. Gjeldende regler for lag/klubber ligger på NYRRs nettsted: https://www.nyrr.org/charities-clubs-and-community/local-clubs/guideline....
Startnummer: Deltakernes offisielle startnummer må være fullt synlig hele tiden og skal være plassert foran på overkroppen og utenpå alle klesplagg. Databrikken (B-Tag) som registrerer tidene, er festet på baksiden av startnummeret. For at tidsmålingene skal bli nøyaktige, må du ikke brette eller krølle startnummeret, og det må heller ikke være dekket av en jakke, et løpebelte, en vannflaske eller andre ting. Løpere som deltar i løpet uten korrekt festet og synlig startnummer, risikerer at løpstiden og passeringstidene ikke kommer med på resultatlisten og/eller at de ikke får uttelling for løpet. Hvis du mister startnummeret underveis, skal du straks melde fra til en funksjonær når løpet er fullført. Du vil kanskje kunne få uttelling for løpet hvis starttiden er blitt registrert og det kan dokumenteres at du har fullført løpet.
Forbudt å overføre startnummer: NYRR tildeler personlige startnumre som ikke under noen omstendigheter må overføres til andre, reproduseres, kopieres eller endres. Du må ikke: 1) gi bort eller selge et nummer eller knytte det til en annen person; 2) motta eller kjøpe et nummer eller knytte det til en annen person; 3) endre på, kopiere eller lage andre gjengivelser/reproduksjoner av startnummeret uansett grunn (og heller ikke tillate at andre gjør dette); og/eller 4) delta med et uoffisielt startnummer (for eksempel et startnummer som du ikke har fått tildelt av NYRR). Alle forsøk på de nevnte aktivitetene er også forbudt, og alle som blir tatt i å bryte disse reglene, vil bli straffet med blant annet, men ikke begrenset til, diskvalifisering og utestenging fra fremtidige NYRR-arrangementer.

Start
Puljens startfelt (corral): Deltakerne har ansvar for å møte opp i riktig startfelt for puljen, som er tildelt ut fra beste løpstid, og de må komme seg inn på det avgrensede området før startfeltet lukkes. Løperne kan flytte seg bakover til en langsommere pulje, men de må ikke flytte fremover til en raskere pulje. Alle deltakere som blir tatt i å klatre over stengslene eller på annen måte prøver å komme seg ulovlig inn, kan bli diskvalifisert. For deltakernes egen sikkerhet, må deltakere som kommer for sent til et startfelt etter at det er lukket, vente på neste pulje. NYRR forbeholder seg retten til å tilbakeholde sene deltakere av sikkerhetshensyn. Følg funksjonærenes instruksjoner når du går inn i startfeltet. Personer som blir tatt i å urinere eller ha avføring i startfeltet, kan bli diskvalifisert og/eller utelukket fra NYRRs arrangementer.
Løpsstart: Løpet starter med et hornsignal, med mindre annet er opplyst. Alle deltakere må befinne seg bak startlinjen før løpet og følge de instruksjonene som blir gitt ved oppstart. I løp med intervallstart vil startfeltene bli åpnet til faste intervaller slik at startfelt A starter ved første startsignal, og deretter kommer det et nytt startsignal for hver ny startpulje.

Tidtaking
Offisielle tider: Den offisielle nettoløpstiden din blir registrert i systemet og måles fra du passerer tidtakeren på startlinjen til du passerer mållinjen. Denne tiden brukes til å avgjøre plasseringene og kåre vinnere i alle de forskjellige aldersgruppene – med unntak av elitegruppen som dømmes på bruttotid (tiden fra startsignalet til løperen passerer mållinjen). Tidtakingsmattene ved start vil bli fjernet etter at den siste puljen har startet løpet, med mindre feltet er så stort at startområdet må holdes åpent litt lenger. Etter at startområdet er lukket, vil det ikke bli registrert flere nettotider, og de resterende tidene vil bli beregnet etter startsignalet. Det vil ikke bli registrert reell starttid på løpere som starter etter at tidtakingsmattene er fjernet.

Løypen
Løypemarkeringer: NYRR-arrangementene blir (med unntak av barneløp) arrangert med USATF-sertifiserte løyper. Deltakerne må til enhver tid følge løypens avgrensninger. Løypen vil typisk være avgrenset med gjerder, trafikkjegler, markerte linjer eller andre markeringer. Deltakerne må kunne gjenkjenne og forstå de skiltene og symbolene som brukes i løpet for å merke løypen, kursen eller fasilitetene, og de må følge gitte instruksjoner fra løypevakter og funksjonærer. Løpere som ikke gjør dette, kan bli diskvalifisert.
Fullføring av løpet: Hvis ikke du fullfører hele løpet, vil du bli diskvalifisert. Hvis en deltaker mangler registrering av mellomtider, eller hvis tidspunktene på de  offisielle kontrollpunktene virker underlige, vil dette bli undersøkt nærmere og vedkommende risikerer diskvalifikasjon. Hvis du må forlate løypen, må du gjenoppta løpet fra det samme stedet som du forlot løypen. En deltaker som har forlatt løypen, har ikke lov til å spekulere i å komme tilbake i løpet for å oppnå en bedre plassering, eller for å gi drahjelp eller annen hjelp til en annen utøver.
Hjelp: Uoffisielle pacere eller andre uregistrerte deltakere er ikke tillatt i løypen, og de må heller ikke yte hjelp. En deltaker som mottar hjelp fra andre enn det offisielle medisinske teamet, risikerer å bli diskvalifisert.
Tidsbegrensning: Av hensyn til sikkerheten og for at gater og veier skal kunne åpnes igjen som planlagt, holdes løypen åpen for alle deltakere inntil den annonserte lukketiden, som blir beskrevet på den aktuelle nettsiden for løpet. Deltakere som ikke har fullført løypen før lukketid, må være oppmerksom på at drikkestasjoner og andre servicetilbud kanskje ikke er tilgjengelig. Deltakere i løp som foregår på veiene i New York kan bli bedt om å flytte seg til fortauet eller bli med en oppsamlingsbuss, hvis funksjonærene ber om dette. Deltakerne i oppsamlingsbussen har ikke lov til å passere målstreken.
Mål
Deltakere som kommer sent i mål, har ingen garanti for at tiden vil bli registrert slik at løpet blir notert som offisielt fullført, men de kan kontakte race scoring-teamet for å be om å få uttelling for løpet.
Ulovlige gjenstander
Følgende gjenstander er ulovlig på alle NYRRs arrangementer og løpsområder:
• Alle slags våpen, herunder skytevåpen, kniver, tåregass osv.
• Farlige gjenstander eller gjenstander som kan regnes som farlige fordi de kan brukes på en farlig måte, herunder hammer, sag, skarpe gjenstander, paraply, staver, balltre osv.
• Brennbare væsker, spraybokser, drivstoff, fyrverkeri, giftige kjemikalier og sprengstoff
• Store kasser, kjølebokser, telt og skur
• Dyner, soveposer, store tepper eller vattepper
• Alkoholholdig drikke og alle slags ulovlige stoffer
• Ubemannede luftenheter, droner, overvåkningsballonger, minihelikopter til kamera og alle flygende enheter med av-/på-bryter
• Ugjennomsiktige søppelsekker og ugjennomsiktige plastposer (klare søppelsekker er tillatt)
• Dyr/kjæledyr (unntatt dyr i tjeneste for mennesker med funksjonsnedsettelse)
• Alle former for klappstoler, campingstoler og bord
• Glassflasker/-beholdere
• Flaske/beholder som inneholder mer enn én liter væske
• Kjemiske forbindelser eller biologiske virkestoffer som kan regnes som giftige
• Barnevogner
• Ryggsekker, kofferter, trillebagger eller lignende bagasje som ikke er den offisielle gjennomsiktige NYRR-bagasjen
• Camelbaks® eller andre slags ryggsekker til drikke (drikkebelter og håndholdte vannflasker er tillatt)
• Vektvest eller andre vester med mange lommer i, spesielt vester som kan bli brukt til å oppbevare vann
• Kostymer som dekker ansiktet, og omfangsrike drakter som tar plass utenfor kroppen (drakter som følger kroppens fasong er tillatt)
• Rekvisitter, herunder flaggstenger, sportsutstyr, militærutstyr og brannutstyr og skilt som er større enn 27,9 x 43,2 cm
• Selfie-sticks og monteringssystemer for kamera som ikke er festet direkte på hodet eller overkroppen
 

Brudd på konkurransereglene
Alle brudd på konkurransereglene vil bli rapportert til NYRRs Rules Committee som gjennomgår hendelsen og fatter et vedtak etter å ha vurdert alle relevante fakta og omstendigheter.
Deltakeren vil få skriftlig beskjed om avgjørelsen fra NYRRs Rules Committee. Alle opplysninger som kan tale for at NYRRs Rules Committee bør omgjøre vedtaket, må sendes inn innen syv dager etter den første skriftlige beskjeden ble gitt.

Straffereaksjoner
Følgende straffereaksjoner er ment som veiledende retningslinjer. NYRRs Rules Committee forbeholder seg retten til å vurdere alle fakta og omstendigheter, herunder gjentatte brudd på regler og retningslinjer, og de kan vedta en passende straffereaksjon etter eget skjønn.
Manglende registrering av mellomstasjoner/avkorting av løypen: Dette kan medføre diskvalifikasjon i de offisielle resultatene, utestenging fra NYRRs kommende arrangementer i opptil ett år eller utestenging fra neste års arrangement.
Overføring av startnummer: Alle som har reprodusert, kopiert, endret, overført, kjøpt eller solgt et startnummer (eller forsøkt å gjøre dette) i forbindelse med NYRRs arrangementer, som har tillatt at andre bærer deres startnummer, eller som selv har båret et startnummer som de ikke har fått tildelt av NYRR, vil bli diskvalifisert og utestengt fra kommende NYRR-aktiviteter for opptil ett år eller utestengt fra neste års arrangement.
Uautorisert hjelp: Alle registrerte deltakere som mottar uautorisert hjelp, risikerer å bli diskvalifisert. Dette inkluderer alle registrerte deltakere som tillater at en uregistrert løper sammen med dem i hele løpet eller deler av løpet
Usportslig oppførsel: Personer som oppfører seg usportslig før, under eller etter et NYRR-arrangement, herunder NYRR RUNCENTER, kan bli diskvalifisert eller utestengt fra fremtidige NYRR-arrangementer.
Instruksjoner fra funksjonærer: Alle registrerte deltaker som nekter å følge funksjonærenes instruksjoner kan bli diskvalifisert.
Offentlig urinering eller avføring: Alle registrerte deltakere som urinerer offentlig og/eller har avføring offentlig vil bli diskvalifisert.
Andre regelbrudd: I tillegg til de regelbruddene som er markert over, kan NYRRs Rules Committee vedta straffereaksjoner for andre regelbrudd som ikke er beskrevet i disse konkurransereglene, basert på en vurdering av alle relevante fakta og omstendigheter.
Personer som blir diskvalifisert vil bli tatt ut av løpet og kan bli utestengt fra fremtidige NYRR-arrangementer. NYRR forbeholder seg retten til å kunne nekte personer adgang og utelukke personer fra andre NYRR-arrangementer. Adgangsnekt og diskvalifisering kan skyldes, men er ikke begrenset til, brudd på reglene ovenfor.

Ekstraregler for idrettsutøvere med funksjonsnedsettelser (AWD, Athlets with Dicabilities)

Ekstra sikkerhetsregler for deltakere med håndsykkel:
Alle deltakere som bruker håndsykkel, må til enhver tid ha på seg hjelm når de sitter på håndsykkelen.
Alle deltakere som bruker håndsykkel, må til enhver tid ha en synlig oransje vimpel på en 5’–6’ [1.5–1.8 m] lang fleksibel stang montert på håndsykkelen når de er i løypen.
Alle deltakere som bruker håndsykkel må til enhver tid holde seg minst 25 meters bak følgebilen.
Håndsykler med motor eller pedaler er ikke tillatt. Det er forbudt for deltakerne å bruke utstyr som kan gi ekstra kraft til giret, kranken eller kjeden, herunder liggesykler og sykler med to eller tre hjul som har fotpedaler.
Ekstrainformasjon til deltakere med manuelle rullestoler:

Alle deltakere som bruker manuell rullestol må til enhver tid ha på seg hjelm når de sitter i rullestolen under løpet.
/em> Alle deltakere må følge de instruksjonene funksjonærene gir dem, enten funksjonærene er NYRR-ansatte og/eller frivillige medarbeidere. Deltakerne må straks trekke seg  fra løpet hvis de blir bedt om dette, enten ordren kommer fra en funksjonær, helsepersonell eller en offentlig myndighetsperson, for eksempel fra brannvesen eller politi.
 
Sportsånd: Alle deltakere som oppfører seg usportslig, eller som opptrer truende eller bruker uhøflig/grovt språk overfor funksjonærer, NYRR-ansatte og/eller frivillige, risikerer å bli diskvalifisert. Usportslig oppførsel inkluderer, men er ikke begrenset til, falsk eller misvisende informasjon ved påmelding til arrangementet.
Registrering og startnummer (bib)
Påmelding: Alle deltakere må oppgi nøyaktig informasjon, herunder alder, kjønn og kontaktinformasjon til pårørende, når de fyller ut påmeldingsskjemaet. Deltakeren kan ikke endre eller legge til tilknytning til lag/klubb etter at arrangementet er begynt. Gjeldende regler for lag/klubber ligger på NYRRs nettsted: https://www.nyrr.org/charities-clubs-and-community/local-clubs/guideline....
Startnummer: Deltakernes offisielle startnummer må være fullt synlig hele tiden og skal være plassert foran på overkroppen og utenpå alle klesplagg. Databrikken (B-Tag) som registrerer tidene, er festet på baksiden av startnummeret. For at tidsmålingene skal bli nøyaktige, må du ikke brette eller krølle startnummeret, og det må heller ikke være dekket av en jakke, et løpebelte, en vannflaske eller andre ting. Løpere som deltar i løpet uten korrekt festet og synlig startnummer, risikerer at løpstiden og passeringstidene ikke kommer med på resultatlisten og/eller at de ikke får uttelling for løpet. Hvis du mister startnummeret underveis, skal du straks melde fra til en funksjonær når løpet er fullført. Du vil kanskje kunne få uttelling for løpet hvis starttiden er blitt registrert og det kan dokumenteres at du har fullført løpet.
Forbudt å overføre startnummer: NYRR tildeler personlige startnumre som ikke under noen omstendigheter må overføres til andre, reproduseres, kopieres eller endres. Du må ikke: 1) gi bort eller selge et nummer eller knytte det til en annen person; 2) motta eller kjøpe et nummer eller knytte det til en annen person; 3) endre på, kopiere eller lage andre gjengivelser/reproduksjoner av startnummeret uansett grunn (og heller ikke tillate at andre gjør dette); og/eller 4) delta med et uoffisielt startnummer (for eksempel et startnummer som du ikke har fått tildelt av NYRR). Alle forsøk på de nevnte aktivitetene er også forbudt, og alle som blir tatt i å bryte disse reglene, vil bli straffet med blant annet, men ikke begrenset til, diskvalifisering og utestenging fra fremtidige NYRR-arrangementer.

Start
Puljens startfelt (corral): Deltakerne har ansvar for å møte opp i riktig startfelt for puljen, som er tildelt ut fra beste løpstid, og de må komme seg inn på det avgrensede området før startfeltet lukkes. Løperne kan flytte seg bakover til en langsommere pulje, men de må ikke flytte fremover til en raskere pulje. Alle deltakere som blir tatt i å klatre over stengslene eller på annen måte prøver å komme seg ulovlig inn, kan bli diskvalifisert. For deltakernes egen sikkerhet, må deltakere som kommer for sent til et startfelt etter at det er lukket, vente på neste pulje. NYRR forbeholder seg retten til å tilbakeholde sene deltakere av sikkerhetshensyn. Følg funksjonærenes instruksjoner når du går inn i startfeltet. Personer som blir tatt i å urinere eller ha avføring i startfeltet, kan bli diskvalifisert og/eller utelukket fra NYRRs arrangementer.
Løpsstart: Løpet starter med et hornsignal, med mindre annet er opplyst. Alle deltakere må befinne seg bak startlinjen før løpet og følge de instruksjonene som blir gitt ved oppstart. I løp med intervallstart vil startfeltene bli åpnet til faste intervaller slik at startfelt A starter ved første startsignal, og deretter kommer det et nytt startsignal for hver ny startpulje.

Tidtaking
Offisielle tider: Den offisielle nettoløpstiden din blir registrert i systemet og måles fra du passerer tidtakeren på startlinjen til du passerer mållinjen. Denne tiden brukes til å avgjøre plasseringene og kåre vinnere i alle de forskjellige aldersgruppene – med unntak av elitegruppen som dømmes på bruttotid (tiden fra startsignalet til løperen passerer mållinjen). Tidtakingsmattene ved start vil bli fjernet etter at den siste puljen har startet løpet, med mindre feltet er så stort at startområdet må holdes åpent litt lenger. Etter at startområdet er lukket, vil det ikke bli registrert flere nettotider, og de resterende tidene vil bli beregnet etter startsignalet. Det vil ikke bli registrert reell starttid på løpere som starter etter at tidtakingsmattene er fjernet.

Løypen
Løypemarkeringer: NYRR-arrangementene blir (med unntak av barneløp) arrangert med USATF-sertifiserte løyper. Deltakerne må til enhver tid følge løypens avgrensninger. Løypen vil typisk være avgrenset med gjerder, trafikkjegler, markerte linjer eller andre markeringer. Deltakerne må kunne gjenkjenne og forstå de skiltene og symbolene som brukes i løpet for å merke løypen, kursen eller fasilitetene, og de må følge gitte instruksjoner fra løypevakter og funksjonærer. Løpere som ikke gjør dette, kan bli diskvalifisert.
Fullføring av løpet: Hvis ikke du fullfører hele løpet, vil du bli diskvalifisert. Hvis en deltaker mangler registrering av mellomtider, eller hvis tidspunktene på de  offisielle kontrollpunktene virker underlige, vil dette bli undersøkt nærmere og vedkommende risikerer diskvalifikasjon. Hvis du må forlate løypen, må du gjenoppta løpet fra det samme stedet som du forlot løypen. En deltaker som har forlatt løypen, har ikke lov til å spekulere i å komme tilbake i løpet for å oppnå en bedre plassering, eller for å gi drahjelp eller annen hjelp til en annen utøver.
Hjelp: Uoffisielle pacere eller andre uregistrerte deltakere er ikke tillatt i løypen, og de må heller ikke yte hjelp. En deltaker som mottar hjelp fra andre enn det offisielle medisinske teamet, risikerer å bli diskvalifisert.
Tidsbegrensning: Av hensyn til sikkerheten og for at gater og veier skal kunne åpnes igjen som planlagt, holdes løypen åpen for alle deltakere inntil den annonserte lukketiden, som blir beskrevet på den aktuelle nettsiden for løpet. Deltakere som ikke har fullført løypen før lukketid, må være oppmerksom på at drikkestasjoner og andre servicetilbud kanskje ikke er tilgjengelig. Deltakere i løp som foregår på veiene i New York kan bli bedt om å flytte seg til fortauet eller bli med en oppsamlingsbuss, hvis funksjonærene ber om dette. Deltakerne i oppsamlingsbussen har ikke lov til å passere målstreken.
Mål
Deltakere som kommer sent i mål, har ingen garanti for at tiden vil bli registrert slik at løpet blir notert som offisielt fullført, men de kan kontakte race scoring-teamet for å be om å få uttelling for løpet.
Ulovlige gjenstander
Følgende gjenstander er ulovlig på alle NYRRs arrangementer og løpsområder:
• Alle slags våpen, herunder skytevåpen, kniver, tåregass osv.
• Farlige gjenstander eller gjenstander som kan regnes som farlige fordi de kan brukes på en farlig måte, herunder hammer, sag, skarpe gjenstander, paraply, staver, balltre osv.
• Brennbare væsker, spraybokser, drivstoff, fyrverkeri, giftige kjemikalier og sprengstoff
• Store kasser, kjølebokser, telt og skur
• Dyner, soveposer, store tepper eller vattepper
• Alkoholholdig drikke og alle slags ulovlige stoffer
• Ubemannede luftenheter, droner, overvåkningsballonger, minihelikopter til kamera og alle flygende enheter med av-/på-bryter
• Ugjennomsiktige søppelsekker og ugjennomsiktige plastposer (klare søppelsekker er tillatt)
• Dyr/kjæledyr (unntatt dyr i tjeneste for mennesker med funksjonsnedsettelse)
• Alle former for klappstoler, campingstoler og bord
• Glassflasker/-beholdere
• Flaske/beholder som inneholder mer enn én liter væske
• Kjemiske forbindelser eller biologiske virkestoffer som kan regnes som giftige
• Barnevogner
• Ryggsekker, kofferter, trillebagger eller lignende bagasje som ikke er den offisielle gjennomsiktige NYRR-bagasjen
• Camelbaks® eller andre slags ryggsekker til drikke (drikkebelter og håndholdte vannflasker er tillatt)
• Vektvest eller andre vester med mange lommer i, spesielt vester som kan bli brukt til å oppbevare vann
• Kostymer som dekker ansiktet, og omfangsrike drakter som tar plass utenfor kroppen (drakter som følger kroppens fasong er tillatt)
• Rekvisitter, herunder flaggstenger, sportsutstyr, militærutstyr og brannutstyr og skilt som er større enn 27,9 x 43,2 cm
• Selfie-sticks og monteringssystemer for kamera som ikke er festet direkte på hodet eller overkroppen
 

Brudd på konkurransereglene
Alle brudd på konkurransereglene vil bli rapportert til NYRRs Rules Committee som gjennomgår hendelsen og fatter et vedtak etter å ha vurdert alle relevante fakta og omstendigheter.
Deltakeren vil få skriftlig beskjed om avgjørelsen fra NYRRs Rules Committee. Alle opplysninger som kan tale for at NYRRs Rules Committee bør omgjøre vedtaket, må sendes inn innen syv dager etter den første skriftlige beskjeden ble gitt.

Straffereaksjoner
Følgende straffereaksjoner er ment som veiledende retningslinjer. NYRRs Rules Committee forbeholder seg retten til å vurdere alle fakta og omstendigheter, herunder gjentatte brudd på regler og retningslinjer, og de kan vedta en passende straffereaksjon etter eget skjønn.
Manglende registrering av mellomstasjoner/avkorting av løypen: Dette kan medføre diskvalifikasjon i de offisielle resultatene, utestenging fra NYRRs kommende arrangementer i opptil ett år eller utestenging fra neste års arrangement.
Overføring av startnummer: Alle som har reprodusert, kopiert, endret, overført, kjøpt eller solgt et startnummer (eller forsøkt å gjøre dette) i forbindelse med NYRRs arrangementer, som har tillatt at andre bærer deres startnummer, eller som selv har båret et startnummer som de ikke har fått tildelt av NYRR, vil bli diskvalifisert og utestengt fra kommende NYRR-aktiviteter for opptil ett år eller utestengt fra neste års arrangement.
Uautorisert hjelp: Alle registrerte deltakere som mottar uautorisert hjelp, risikerer å bli diskvalifisert. Dette inkluderer alle registrerte deltakere som tillater at en uregistrert løper sammen med dem i hele løpet eller deler av løpet
Usportslig oppførsel: Personer som oppfører seg usportslig før, under eller etter et NYRR-arrangement, herunder NYRR RUNCENTER, kan bli diskvalifisert eller utestengt fra fremtidige NYRR-arrangementer.
Instruksjoner fra funksjonærer: Alle registrerte deltaker som nekter å følge funksjonærenes instruksjoner kan bli diskvalifisert.
Offentlig urinering eller avføring: Alle registrerte deltakere som urinerer offentlig og/eller har avføring offentlig vil bli diskvalifisert.
Andre regelbrudd: I tillegg til de regelbruddene som er markert over, kan NYRRs Rules Committee vedta straffereaksjoner for andre regelbrudd som ikke er beskrevet i disse konkurransereglene, basert på en vurdering av alle relevante fakta og omstendigheter.
Personer som blir diskvalifisert vil bli tatt ut av løpet og kan bli utestengt fra fremtidige NYRR-arrangementer. NYRR forbeholder seg retten til å kunne nekte personer adgang og utelukke personer fra andre NYRR-arrangementer. Adgangsnekt og diskvalifisering kan skyldes, men er ikke begrenset til, brudd på reglene ovenfor.

Ekstraregler for idrettsutøvere med funksjonsnedsettelser (AWD, Athlets with Dicabilities)

Ekstra sikkerhetsregler for deltakere med håndsykkel:
Alle deltakere som bruker håndsykkel, må til enhver tid ha på seg hjelm når de sitter på håndsykkelen.
Alle deltakere som bruker håndsykkel, må til enhver tid ha en synlig oransje vimpel på en 5’–6’ [1.5–1.8 m] lang fleksibel stang montert på håndsykkelen når de er i løypen.
Alle deltakere som bruker håndsykkel må til enhver tid holde seg minst 25 meters bak følgebilen.
Håndsykler med motor eller pedaler er ikke tillatt. Det er forbudt for deltakerne å bruke utstyr som kan gi ekstra kraft til giret, kranken eller kjeden, herunder liggesykler og sykler med to eller tre hjul som har fotpedaler.
Ekstrainformasjon til deltakere med manuelle rullestoler:

Alle deltakere som bruker manuell rullestol må til enhver tid ha på seg hjelm når de sitter i rullestolen under løpet.

Click on a race below to register or view results.
Icon Key
ICON KEY
Completed
Advance Registration
Charity Spots
Near Capacity
Sold Out
Temporarily Closed
Available
Register at Event
In Person
Future Event
Coming Soon
 
TCS New York City Marathon Apply