We're closely monitoring the weather forecast for Sunday’s NYRR Fred Lebow Half Marathon. Please check our website and social media for up-to-date information leading up to the race.

Rules of Competition-Danish

 

KONKURRENCEREGLER

New York Road Runners’ (“NYRR”) arrangementer organiseres og administreres i henhold til USA Track & Field’s (“USATF”) regler. Deltagerne er også forpligtet til at overholde alle gældende lokale og føderale love (herunder City of New York Parks & Recreation’s regler og bestemmelser).

Sikkerhed

NYRR-medarbejdere: Alle deltagere skal følge instruktionerne fra NYRR-medarbejderne, som omfatter NYRR-personale og/eller frivillige. Deltagerne skal straks udtræde fra løbet, hvis de beordres til at gøre det af NYRR-medarbejdere, medicinsk personale eller enhver offentlig myndighed, herunder brandmænd og politibetjente.
Sportslig optræden: Enhver deltager, der udviser en usportslig, krænkende adfærd, eller bruger et krænkende sprog over for NYRR-medarbejdere, NYRR-personale og/eller frivillige, kan blive diskvalificeret. Usportslig adfærd omfatter, men er ikke begrænset til, tilvejebringelse af falske eller vildledende oplysninger i en deltagelsesansøgning.
Deltagernes adgangs- og startnummer (Bib)
Deltagelsesansøgning: Alle deltagere skal angive nøjagtige oplysninger, herunder alder, køn og kontaktoplysninger i nødstilfælde, når de udfylder ansøgningen. En deltager må ikke ændre eller tilføje en eventuel tilknytning til et hold, efter et arrangement er startet. Regler for klubhold kan findes på NYRRs hjemmeside: https://www.nyrr.org/charities-clubs-and-community/local-clubs/guideline....
Startnummer: Dit officielle startnummer, som viser dit løbenummer, skal altid være helt synligt og skal bæres på forkroppen uden på din yderste beklædningsgenstand. Tidsindretningen (B-Tag) fastgøres til bagsiden af startnummerklædet. For at sikre en præcis tid, må du ikke folde eller rynke startnummeret eller tildække det med en jakke, et løbebælte, en vandflaske eller andre genstande. Deltagere, der løber uden at fastgøre og vise startnummeret korrekt, vil muligvis ikke få deres sluttid og deltider registreret, vil muligvis ikke blive inkluderet i resultaterne og/eller vil muligvis ikke blive krediteret for at have gennemført løbet. Hvis du mister startnummeret på ruten, skal du rapportere det til en NYRR-medarbejder umiddelbart efter løbet. Du vil muligvis blive krediteret for at have deltaget i løbet, efter det er blevet bekræftet, at din tid blev registreret i starten af løbet og at du har gennemført det.
Overdragelse er forbudt: Startnumre tildeles af NYRR til hver enkelt deltager og må ikke overdrages, gengives, reproduceres eller ændres under nogen omstændigheder. Du må ikke: 1) give eller sælge dit nummer eller dit mærke til en anden person, 2) modtage eller købe et nummer eller et mærke fra en anden person, 3) ændre, kopiere eller på anden vis reproducere/kopiere dit nummer til noget som helst formål (eller tillade en anden at gøre det) og/eller 4) deltage med et uofficielt startnummer (dvs. et nummer eller et startnummerklæde, du ikke har fået tildelt af NYRR). Forsøg på at gøre ovennævnte er også forbudt, og enhver person, der overtræder disse regler, vil blive straffet, herunder, men ikke begrænset til, diskvalifikation og udelukkelse fra fremtidige NYRR-arrangementer.

Start

Startgrupperinger: Deltagerne er ansvarlige for at møde ved de startgrupperinger, de har fået tildelt, baseret på deres bedste tid og indtræde ved de udpegede grupperingsindgangspunkter før indhegningerne lukkes. Løbere kan gå tilbage til en langsommere gruppering, men må ikke bevæge sig fremad til en hurtigere gruppering. Eventuelle deltagere, der klatrer over en barrikade eller på anden vis indtræder i en gruppering på uautoriseret vis, kan blive diskvalificeret. Af hensyn til deltagersikkerheden, når en grupperingsindhegning er lukket for adgang, skal sent ankomne deltagere rapportere til den sidste grupperingsindhegning. NYRR forbeholder sig retten til at begrænse individer mod at starte løbet med forsinkelse af sikkerhedsmæssige årsager. Følg instruktionerne fra NYRR-medarbejderne, når du indtræder i en grupperingsindhegning. Enhver, der efterlader urin eller afføring inden for en indhegning, kan blive diskvalificeret og/eller udelukket fra NYRR-arrangementer.
Start: Løbet bliver sat i gang ved lyden af et lufthorn, medmindre andet er angivet. Alle deltagere skal stå bag startlinjen ved starten af løbet og skal følge instruktionerne. Ved løb med en forskudt start, frisættes grupperingerne med regelmæssige intervaller, med start af gruppering A ved lyden af første starthorn, efterfulgt af et yderligere starthorn for hver efterfølgende start.

Tider

Officielle tider: Din officielle (netto) sluttid registreres af tidssystemet fra det øjeblik, hvor du krydser startlinjen til det tidspunkt, hvor du krydser målstregen. Tiden fastslår rækkefølgen af vindere og vindere efter aldersgruppe, bortset fra de allerhurtigste vindere, som fastslås efter lyden af starthornet (tidspunktet, når starthornet lyder indtil løberen krydser målstregen). Starttidsmåtterne fjernes, efter at de sidste grupperinger starter løbet, medmindre feltets størrelse fordrer, at startfeltet forbliver åbent længere. Når startfeltet er lukket, registreres nettotiderne ikke, og tiderne beregnes fra det tidspunkt, hvor starthornet lød. Hvis en løber starter efter at tidsmåtterne er blevet fjernet, tilføjes der ikke nogen starttid.

Løbet

Rutemarkering: NYRR-arrangementer (undtagen børneløb) gennemføres på USATF-certificerede ruter. Deltagerne skal når som helst holde sig inden for rutegrænserne. Ruten markeres typisk ved hjælp af barrierer, trafikkegler, afgrænsninger og/eller andre markeringer. Deltagerne skal genkende og forstå skiltning og symboler vedrørende ruten, samt anvisninger og faciliteter, og de skal naturligvis følge instruktionerne fra feltmedarbejderne og NYRR-medarbejderne. Manglende overholdelse kan medføre diskvalifikation.
Gennemførelse af ruten: Hvis du ikke har gennemført hele ruten, bliver du diskvalificeret. Deltagere med manglende eller uregelmæssige deltider på officielle tidskontrolpunkter vil blive taget op til vurdering og kan blive diskvalificeret. Hvis du er nødsaget til at forlade ruten, må du kun slutte dig til på det punkt, hvor du forlod ruten. Ingen deltager, der har forladt ruten, vil få lov til at tilslutte sig løbet enten med det formål at få et sted eller forbedre sit tempo eller hjælpe en anden konkurrent.
Assistance: Uofficielle pacers eller andre uregistrerede deltagere er ikke tilladt på ruten, og de må heller ikke tilbyde assistance. En deltager, der modtager assistance under et arrangement fra andre end officielt medicinsk personale, kan blive diskvalificeret.
Tidsgrænse: Af hensyn til sikkerheden og for at give gader og parker mulighed for at genåbne som planlagt, forbliver løberuter åbne for alle deltagere i overensstemmelse med den angivne lukketid på det enkelte løbs hjemmeside. Deltagere, der ikke er i stand til at gennemføre ruten inden lukketid, bør være opmærksomme på, at væskeposterne og andre faciliteter muligvis ikke er tilgængelige. Deltagere i løb, der foregår på gaderne i New York City, kan blive bedt om at gå op på fortove eller gå om bord på løbsbussen, efter NYRR-medarbejdernes anvisning. Deltagerne på bussen må ikke krydse målstregen.
Målstregen
Forsinkede deltagere garanteres ikke at få deres tider registrerede som deltagere, der officielt har gennemført løbet. De kan dog kontakte vores scoring team for at anmode om kredit for løbet.
Forbudte genstande
Følgende genstande forbydes ved alle NYRR-arrangementer og løbesteder:
• Våben af enhver art, herunder skydevåben, knive, tåregas osv.
• Farlige genstande eller genstande med “dobbelt anvendelse”, der kan betragtes som værende farlige, herunder hammere, save, skarpe genstande, paraplyer, stænger, stave osv.
• Brandfarlige væsker, aerosolbeholdere, brændstoffer, fyrværkeri, giftige kemikalier og sprængstoffer
• Store pakker, kølere, telte og halvtage
• Dyner, soveposer og store tæpper
• Alkoholholdige drikkevarer og ulovlige stoffer af enhver art
• Ubemandede luftenheder, droner, overvågningsballoner, fotograferende minidroner og enhver flyvende enhed med tænd-/sluk-knap
• Uigennemsigtige skraldeposer og hvilke som helst uigennemsigtige plastikposer (gennemsigtige skraldeposer er tilladt.)
• Dyr/kæledyr (undtagen servicedyr til at hjælpe en handicappet person)
• Sammenfoldelige stole, campingstole og borde af enhver art
• Glasbeholdere
• Beholdere med væske, der overstiger 1 liter
• Kemiske forbindelser eller biologiske agenser, der kan betragtes som værende giftige
• Klapvogne
• Rygsække, kufferter, rulletasker eller andre lignende tasker ud over den officielle gennemsigtige NYRR-taske
• Camelbaks® og enhver form for løberygsæk (løbebælter og håndholdte vandflasker er tilladt.)
• Vægtveste og andre veste med flere lommer, særligt dem, der kan bruges som vandbeholdere
• Kostumer, der dækker ansigtet og andre store klæder, der strækker sig ud over kroppens omkreds (kropsnært tøj er tilladt.)
• Udstyr, herunder flagstænger, sportsudstyr, militær- og brandudstyr og tegn, der er større end 28-43 cm
• Selfie-stænger og andre kamerastativer, der ikke er fastgjort direkte på hovedet eller overkroppen

Overtrædelse af konkurrencereglerne

Alle overtrædelser af konkurrencereglerne vil blive henvist til NYRR Rules Committee, som gennemgår overtrædelsen og træffer en afgørelse under hensyntagen til alle relevante fakta og omstændigheder.
Deltageren modtager derefter skriftlig meddelelse om afgørelsen fra NYRR Rules Committee. Eventuelle oplysninger, der viser, hvorfor NYRR Rules Committee bør træffe en anden afgørelse, skal indsendes inden for syv dage efter datoen for den første skriftlige meddelelse.

Straffe

Følgende straffe skal kun anses for at være vejledende. NYRR Rules Committee forbeholder sig retten til at overveje alle fakta og omstændigheder, herunder gentagne overtrædelser, og fastsætte straffe efter eget skøn.
Manglende krydsning af alle officielle tidskontrolpunkter/ruteopdelinger: Kan medføre diskvalifikation fra officielle resultater, udelukkelse fra efterfølgende NYRR-arrangementer i op til ét år eller udelukkelse fra det efterfølgende års arrangement.
Overdragelse af et startnummer: Enhver deltager, som findes at have reproduceret, kopieret, ændret, overdraget, købt eller solgt et startnummer (eller forsøg på en af foregående handlinger) ved et NYRR-arrangement, som tillader en anden person at bære startnummeret, som deltageren har fået tildelt eller bærer et startnummer, som deltageren ikke har fået tildelt af NYRR, bliver diskvalificeret og udelukket fra efterfølgende NYRR-arrangementer i op til ét år eller udelukket fra det efterfølgende års arrangement.
Uautoriseret assistance: Enhver registreret deltager, der modtager uautoriseret assistance, kan blive diskvalificeret. Dette omfatter enhver registreret deltager, der tillader en ikke-registreret løber at løbe med den registrerede deltager under en hvilket som helst del af arrangementet.
Usportslig optræden: Enhver deltager, der udviser usportslig adfærd før, under eller efter et NYRR-arrangement, herunder i NYRR RUNCENTER, kan blive diskvalificeret eller kan forbydes mod at deltage i fremtidige NYRR-arrangementer.
En NYRR-medarbejders instruktioner: Enhver registreret deltager, der nægter at følge instruktioner fra en NYRR-medarbejder, kan blive diskvalificeret.
Offentlig urinering/afføring: Enhver registreret deltager, der urinerer og/eller efterlader afføring i det offentlige rum, bliver diskvalificeret.
Andre overtrædelser: Ud over ovenstående overtrædelser, kan NYRR Rules Committee vurdere straffe for andre overtrædelser, der ikke er angivet i disse konkurrenceregler baseret på alle relevante fakta og omstændigheder.
Personer, der diskvalificeres fra et løb, vil blive fjernet fra slutresultaterne og kan blive udelukket fra fremtidige NYRR-arrangementer. NYRR forbeholder sig retten til at afvise eventuelle deltagere, der går ind på området, og til at diskvalificere og udelukke enhver person fra ethvert NYRR-arrangement. Denne afvisning/diskvalifikation kan baseres på, men er ikke begrænset til, overtrædelse af ovennævnte regler.

Yderligere regler for deltagende sportsudøvere med funktionsnedsættelser (“AWD”)

Yderligere sikkerhedsregler for deltagere på håndcykel:

Enhver deltager, der bruger en håndcykel, skal altid bære en hjelm, mens deltageren befinder sig på håndcyklen.
Enhver deltager, der bruger en håndcykel, skal altid sætte et orange synlighedsflag på en fleksibel stang/pind på 12-15 cm, der er fastgjort til håndcyklen ved hjælp af et beslag, uanset hvor deltageren befinder sig på ruten.
Enhver deltager, der bruger en håndcykel, skal til enhver tid blive mindst 25 meter bag pace-vognen.
Håndcykler med motorer eller pedaler er ikke tilladt. Intet andet gear-, krumtap- eller kædedrevet cykeludstyr må anvendes af deltagere, herunder foddrevne liggecykler, trehjulede cykler eller tohjulede cykler.
Yderligere information til deltagh2ere i kørestole:

Enhver deltager, der bruger en kørestol, skal altid bære hjelm, mens deltageren befinder sig i kørestolen.

Click on a race below to register or view results.
Icon Key
ICON KEY
Completed
Advance Registration
Charity Spots
Near Capacity
Sold Out
Temporarily Closed
Available
Register at Event
In Person
Future Event
Coming Soon
 
TCS New York City Marathon Apply