We're closely monitoring the weather forecast for Sunday’s NYRR Fred Lebow Half Marathon. Please check our website and social media for up-to-date information leading up to the race.

Code of Conduct-Swedish

UPPFÖRANDEKOD

 

Tävlingar

Deltagare ska uppföra sig propert, respektera alla andra tävlande, volontärer, tävlingspersonal, åskådare och de som arbetar och bor i området samt följa tävlingsreglerna i samband med alla New York Road Runners (”NYRR”)-evenemang. Korrekt tävlingsuppträdande förväntas vid alla tidpunkter och inkluderar att vara uppmärksam på ens omgivning och på de meddelanden och anvisningar som utfärdas av evenemangpersonalen.

Osportsligt uppträdande

Tävlande får inte delta i något muntligt eller konkret olämpligt uppträdande som är kränkande eller trakasserande, även om det inte står med som förbjudet i översikten i NYRR:s tävlingsregler.

Tävlande ska visa respekt genom att vara tysta före tävlingen när meddelanden utropas och medan nationalsången spelas.

Start

Se till att du har gott om tid att hämta ditt tävlingsnummer och ta dig in i din startgruppsfålla. Du ska bara gå in i den fålla som hör till din startgrupp eller en för långsammare deltagare.

Hörlurar

Du uppmanas bestämt att inte använda hörlurar. Om du ändå väljer att använda hörlurar, säkerställ att du kan höra alla meddelanden och förbli uppmärksam på din omgivning inklusive andra deltagare.

Mobila enheter

Du uppmanas bestämt att inte använda någon mobil enhet medan du deltar i något annat syfte än att logga löprundan, eller för att ha efter tävlingen.

Korrekt uppträdande under löpningen

Ligga i bredd. Löp inte i grupp om tre eller fler löpare som löper i bredd; breda grupper utgör hinder för andra deltagare.

Springa förbi. Kommunicera när du springer förbi en annan löpare, och låt andra springa förbi dig. Om någon som springer bakom dig säger, ”On your left,” dra dig mot höger för att släppa förbi löparen. Om någon säger, ”On your right,” dra dig mot vänster istället.

Stanna. Stanna inte plötsligt. Om du stannar för att dricka vid en dryckesstation, ta vatten längst bort på bordet eller i kön för att undvika att skapa trängsel och fortsätt att gå framåt. Om du behöver knyta skosnörena, spring ut mot kanten på banan.

Spotta. Var försiktig när du spottar eller snyter dig så att du inte träffar andra deltagare.

Hjälpa. Om du ser en löpare som behöver hjälp, erbjud hjälp och/eller anmäl situationen till närmaste station, evenemangspersonal eller till evenemangsjukvården på +1 866-705-6626.

Toaletter

Uppträd på ett trevligt sätt i kö till de portabla toaletterna. Gå inte före och träng dig inte. Respektera det faktum att andra kommer att använda toaletten efter dig. Det är inte bara oartigt och otrevligt att urinera eller ha avföring inne i fållorna, vid området kring mållinjen, eller i skogen i parken, utan det är dessutom mot NYRR-tävlingsregler och du kan bli diskvalificerad om du gör det.

Tävlingsklädsel

Vi uppmanar bestämt manliga deltagare att inte löpa med bar överkropp eller ta av sig på överkroppen under tävlingens gång.

Avfall

Släng allt avfall i de avfallsbehållare som finns tillgängliga, inklusive vid stationerna. När du slänger muggar vid stationerna var försiktig så att du inte träffar någon annan deltagare.

Borttappade föremål

Om du hittar ett föremål under evenemanget eller efteråt, lämna in det i NYRR-personalens tält eller till någon i NYRR-personalen. NYRR kommer att göra sitt yttersta för att dessa föremål ska finnas tillgängliga för upphämtning nästa dag på NYRR RUNCENTER, som ligger på 320 West 57th Street. Föremål kommer att behållas i 30 dagar och sedan slängas om de inte ägaren hört av sig.

Click on a race below to register or view results.
Icon Key
ICON KEY
Completed
Advance Registration
Charity Spots
Near Capacity
Sold Out
Temporarily Closed
Available
Register at Event
In Person
Future Event
Coming Soon
 
TCS New York City Marathon Apply