We're closely monitoring the weather forecast for Sunday’s NYRR Fred Lebow Half Marathon. Please check our website and social media for up-to-date information leading up to the race.

Code of Conduct-Polish

KODEKS POSTĘPOWANIA

 

Biegi

Na wszystkich imprezach sportowych New York Road Runners („NYRR”) uczestnicy powinni zachowywać się w sposób uprzejmy, z szacunkiem wobec innych współuczestników, wolontariuszy, personelu obsługującego imprezę, obserwatorów i lokalnej społeczności oraz powinni przestrzegać Regulaminu Rywalizacji. Od uczestników oczekuje się przestrzegania odpowiednich zasad dotyczących biegu, w tym bycia świadomym swojego otoczenia jak i komunikatów i instrukcji przekazywanych przez organizatorów imprezy.

Niesportowe zachowanie

Agresywne, napastliwe, wulgarne lub obraźliwe nadużycia werbalne ani fizyczne nie są dozwolone, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie określone w Regulaminie Rywalizacji NYRR. 

Biegacze powinni zachowywać odpowiednią ciszę w czasie wygłaszanych komunikatów przed rozpoczęciem biegu oraz podczas odgrywania hymnu narodowego.

Start

Należy pozostawić sobie wystarczającą ilość czasu na odbiór numeru startowego i przejście do strefy startowej. Dozwolone jest wejście wyłącznie do przypisanej strefy czasowej lub do strefy wolniejszej.

Słuchawki

Nie należy korzystać ze słuchawek. W przypadku korzystania ze słuchawek, należy upewnić się, że słyszalne są wszystkie komunikaty oraz pozostać świadomym swojego otoczenia, włączając w to innych zawodników.

Urządzenia przenośne

W trakcie trwania biegu lub po jego zakończeniu nie należy korzystać z urządzeń przenośnych do celów innych niż śledzenie własnego biegu.

Savoir-vivre podczas biegu

Formowanie. Nie należy tworzyć grup liczących 3 lub więcej osób biegnących w szeregu, co może stanowić przeszkodę dla innych biegaczy.

Wyprzedzanie. Należy powiadamiać wyprzedzanych biegaczy i przepuszczać wyprzedzających. Informacja „On your left/ Po twojej lewej”, usłyszana z tyłu oznacza, że należy przesunąć się w prawo, aby wyprzedzający uczestnik mógł wyprzedzić. Informacja „On your right/ Po twojej prawej”, oznacza, że należy przesunąć się w lewo.

Zatrzymywanie się. Nie należy zatrzymywać się gwałtownie. Jeżeli konieczne jest zatrzymanie się w punkcie pomocy, należy wziąć wodę umieszczoną najdalej, aby uniknąć tłoku ani nie należy zatrzymywać się. W przypadku, gdy trzeba zawiązać rozwiązane sznurowadła, należy zejść na pobocze.

Plucie.  Należy uważać podczas plucia lub oczyszczania nosa, aby nie ubrudzić innych uczestników.

Pomoc. Jeżeli napotka się na biegacza potrzebującego pomocy, należy ją zaoferować i/lub zgłosić taki fakt do najbliższego punktu pomocy, organizatora, lub zadzwonić pod numer telefonu pomocy w nagłych sytuacjach medycznych 866-705-6626.

Przenośne toalety

Należy zachować takt w kolejce do przenośnych toalet. Nie wolno wpychać się bez kolejki lub jej zmieniać.  Należy pamiętać, że z toalety będą korzystać kolejne osoby. Wypróżnianie się w strefach startu, na obszarach za linią mety, czy w parku jest zachowaniem nieuprzejmym oraz stanowi naruszenie Regulaminu Rywalizacji NYRR i grozi dyskwalifikacją.

Ubiór biegacza

Stanowczo odradzamy mężczyznom uczestniczącym w biegu zdejmowania koszulek podczas biegu.

Śmieci

Prosimy o wyrzucanie wszystkich śmieci do zapewnionych pojemników, również w punktach pomocy. Wyrzucając kubeczki w punktach pomocy należy uważać, aby nie uderzyć innych uczestników.

Przedmioty zgubione i znalezione

Przedmioty znalezione w trakcie imprezy lub po jej zakończeniu powinny zostać zwrócone do namiotu personelu NYRR lub do dowolnego organizatora NYRR. NYRR dołoży wszelkich starań, aby takie przedmioty można było odebrać następnego dnia w budynku NYRR RUNCENTER, zlokalizowanego pod adresem 320 West 57th Street. Znalezione przedmioty będą przechowywane przez okres 30 dni, po czym zostaną wyrzucone, w przypadku, gdy nikt się po nie zgłosi.

Click on a race below to register or view results.
Icon Key
ICON KEY
Completed
Advance Registration
Charity Spots
Near Capacity
Sold Out
Temporarily Closed
Available
Register at Event
In Person
Future Event
Coming Soon
 
TCS New York City Marathon Apply