We're closely monitoring the weather forecast for Sunday’s NYRR Fred Lebow Half Marathon. Please check our website and social media for up-to-date information leading up to the race.

Code of Conduct-Norwegian

ETISKE RETNINGSLINJER

 

Løpene

Alle deltakere på NYRRs arrangementer (New York Road Runners) skal opptre høflig og respektere alle andre utøvere, frivillige, arrangører, publikum og resten av fellesskapet samt følge konkurransereglene. Vi forventer at deltakerne til enhver tid fremviser god sportslig oppførsel, herunder at de viser hensyn til omgivelsene og lytter til de beskjedene og instruksjonene funksjonærene gir.

Usportslig oppførsel

Løpere må ikke oppføre seg upassende, verken verbalt eller på annen måte, og de må ikke opptre uhøflig, aggressivt eller fornærmende. Dette gjelder også for oppførsel utover det som beskrives som ulovlig i NYRRs konkurranseregler.

Løpere skal vise respekt og være stille under annonseringene før løpet og under nasjonalsangen.

Start

Husk å beregne nok tid til å hente startnummeret og gå til puljens startfelt (Corral). Du skal plassere deg i den tildelte puljen eller i en langsommere pulje.

Hodetelefoner

Bruk av hodetelefoner frarådes på det sterkeste. Hvis du velger å bruke hodetelefoner, må du forsikre deg om at du kan høre alle annonseringene og du fortsatt er oppmerksom på omgivelsene, inkludert de andre deltakerne.

Mobile enheter

Bruk av mobile enheter til andre formål enn å spore løpet, eller til bruk etter løpet, frarådes på det sterkeste.

Ta hensyn under løpet

Formasjoner. Løp ikke i grupper på mer enn tre i bredden. Brede grupper hindrer andre løpere.

Passering. Kommuniser når du passerer en annen løper, og gi andre plass til å passere. Hvis noen løper bak deg og sier «On your left» (kommer fra venstre side), skal du flytte deg til høyre slik at vedkommende kan passere. Hvis løperen sier «On your right» (kommer fra høyre side), skal du flytte deg til venstre.

Stansing. Unngå å stanse brått. Hvis du stanser for å drikke på en hjelpestasjon, skal du hente vann lengst fremme på bordet eller i køen for å unngå trafikkpropp, og deretter fortsette med å gå fremover. Hvis du trenger å knyte skolissene, skal du gå ut på siden av løypen.

Spytting. Ta hensyn hvis du spytter eller snyter deg, og pass på at du ikke treffer andre deltakere.

Hjelp. Hvis du møter en løper i nød, skal du tilby hjelp og/eller rapporter episoden på den nærmeste hjelpestasjonen, gi beskjed til en funksjonær eller ringe det medisinske nødnummeret for arrangementet: 866-705-6626.

Mobile toaletter

Ta hensyn når du står i kø til de mobile toalettene. Ikke snik deg foran i køen eller gå foran andre køer. Vis respekt for de som skal bruke toalettet etter deg. Urinering eller avføring i og ved startfeltet, målområdet eller rundt trærne i parkområdet er ikke bare hensynsløst, men også brudd på NYRRs konkurranseregler. Dersom du er involvert i dette, risikerer du å bli diskvalifisert.

KIær i løpet

Vi vil på det sterkeste oppfordre mannlige utøvere til ikke å løpe med bar overkropp eller tar av seg på overkroppen under løpet.

Avfall

Alt avfall skal kastet på framsatte innsamlingssteder, blant annet ved hjelpestasjonene. Vær forsiktig så du ikke treffer de andre deltakerne når du kaster kopper på hjelpestasjonene.

Hittegods

Hvis du finner gjenglemte ting under eller etter arrangementet, skal du levere dem til de ansatte i NYRR-teltet eller til en NYRR-funksjonær. NYRR vil gjøre sitt ytterste for at disse gjenstandene er tilgjengelige for henting neste dag hos NYRR RUNCENTER på 320 West 57th Street. Gjenstandene oppbevares i 30 dager og blir deretter kastet dersom eieren ikke har gjort krav på dem.

Click on a race below to register or view results.
Icon Key
ICON KEY
Completed
Advance Registration
Charity Spots
Near Capacity
Sold Out
Temporarily Closed
Available
Register at Event
In Person
Future Event
Coming Soon
 
TCS New York City Marathon Apply