We're closely monitoring the weather forecast for Sunday’s NYRR Fred Lebow Half Marathon. Please check our website and social media for up-to-date information leading up to the race.

Code of Conduct-Dutch

Gedragsregels

Wedstrijden
Tijdens alle evenementen van New York Road Runners (“NYRR”) dienen deelnemers zich beleefd te gedragen, alle andere deelnemers, vrijwilligers, evenementmedewerkers, toeschouwers en leden van de gemeenschap te respecteren en zich te houden aan het Wedstrijdreglement. Er wordt te allen tijde een gepaste wedstrijdetiquette verwacht, hetgeen ook inhoudt dat u zich bewust blijft van uw omgeving en kennisneemt van de aankondigingen en instructies van de wedstrijdofficials.

Onsportief gedrag
Deelnemers mogen geen verbaal of daadwerkelijk wangedrag vertonen dat grof, intimiderend, beledigend of aanstootgevend is, zelfs niet wanneer dit niet valt onder de verbodsbepalingen opgenomen in het Wedstrijdreglement van de NYRR.
Deelnemers dienen een gepaste stilte in acht te nemen tijdens de aankondigingen voorafgaand aan de wedstrijd en tijdens het spelen van het volkslied.

Start
Wij raden u aan om uzelf genoeg tijd te gunnen om uw startnummer op te halen en uw startvak te betreden. Ga alleen het aan u toegewezen startvak of een langzamer vak binnen.

Koptelefoons/oortjes
Het gebruik van koptelefoons of oortjes wordt sterk afgeraden. Als u ervoor kiest om toch te lopen met een koptelefoon of oortjes, zorg er dan voor dat u alle aankondigingen kunt horen en dat u zich bewust blijft van uw omgeving, inclusief de andere deelnemers.

Mobiele apparaten
Het gebruik van mobiele apparaten tijdens deelname aan het evenement, anders dan voor de registratie van uw prestaties of voor gebruik na de wedstrijd, wordt sterk afgeraden.

Wedstrijdetiquette
Groepsvorming. Loop niet in groepen van drie of meer naast elkaar; brede groepen vormen obstakels voor andere lopers.

Inhalen. Communiceer tijdens het inhalen en sta anderen toe om in te halen. Als iemand achter u zegt “linkerkant”, ga dan naar rechts en laat de loper passeren. Als iemand zegt “rechterkant”, ga dan naar links.

Stilstaan. Ga niet plotseling stilstaan. Als u stopt bij een hulppost om te drinken, pak dan water van het verste punt van de tafel of ga in de rij staan om opstopping te voorkomen en blijf vooruit lopen. Als uw veters gestrikt moeten worden, doe dit dan aan de zijkant van het parcours.

Spugen. Wees voorzichtig met spugen en het snuiten van uw neus om te voorkomen dat u andere deelnemers raakt.

Helpen. Als u een deelnemer in nood treft, verleen dan assistentie en/of meld de situatie aan de dichtstbijzijnde hulppost of wedstrijdofficial of via het medisch noodnummer van het evenement 866-705-6626.

Mobiele toiletten
Blijf alstublieft beleefd in de rij voor mobiele toiletten. Dring niet voor in de rij of in een andere rij. Respecteer dat anderen het toilet na u zullen gebruiken. Urineren en uw behoefte doen in de startvakken, in de uitloopzone na de finish of in de parkbegroeiing is niet alleen onbeleefd, maar ook in strijd met het Wedstrijdreglement van de NYRR en u loopt het risico gediskwalificeerd te worden als u zich schuldig maakt aan een dergelijke overtreding.

Wedstrijdkleding
Het wordt mannelijke deelnemers sterk afgeraden om aan de wedstrijd deel te nemen zonder shirt en/of om hun shirt uit te trekken tijdens de wedstrijd.

Afval
U wordt vriendelijk verzocht om alle afval in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren, ook op hulpposten. Wees bij het weggooien van bekertjes op een hulppost voorzichtig om te voorkomen dat u andere deelnemers raakt.

Gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp vindt tijdens of na afloop van het evenement, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit af te geven in de medewerkerstent van NYRR of aan een willekeurige wedstrijdofficial van NYRR. NYRR zal zijn uiterste best doen de voorwerpen de volgende dag beschikbaar te hebben om af te halen in het NYRR RUNCENTER, dat zich bevindt op 320 West 57th Street. De gevonden voorwerpen zullen 30 dagen worden bewaard en indien zij niet worden opgehaald door hun eigenaar, zullen zij vervolgens worden weggegooid.

Click on a race below to register or view results.
Icon Key
ICON KEY
Completed
Advance Registration
Charity Spots
Near Capacity
Sold Out
Temporarily Closed
Available
Register at Event
In Person
Future Event
Coming Soon
 
TCS New York City Marathon Apply