We're closely monitoring the weather forecast for Sunday’s NYRR Fred Lebow Half Marathon. Please check our website and social media for up-to-date information leading up to the race.

Code of Conduct-Danish

ADFÆRDSKODEKS

 

Løb

Ved alle arrangementer i New York Road Runners ("NYRR") bør deltagerne udvise en høflig adfærd, respektere alle andre deltagere, frivillige, NYRR-medarbejdere, tilskuere og beboere i lokalsamfundet samt overholde konkurrencereglerne. Det forventes til enhver tid at deltagerne overholder løbsetiketten, herunder forbliver opmærksomme på deres omgivelser og handler i overensstemmelse med meddelelser og instruktioner fra arrangørerne.

Usportslig adfærd

Løbere må ikke udvise verbalt krænkende adfærd eller egentlig ureglementeret adfærd af grov, chikanerende, fornærmende eller stødende karakter, selv ikke, hvis en sådan adfærd ikke hører ind under de forbud, der er beskrevet i NYRRs konkurrenceregler.

Løberne bedes i stilhed lytte til meddelelserne, der gives før løbet, og under afspilningen af nationalsangen.

Start

Giv dig selv nok tid til at hente dit startnummer og angive din gruppering. Du skal kun angive den gruppering, du er blevet tildelt, eller en langsommere gruppering.

Hovedtelefoner

Vi fraråder på det kraftigste brug af hovedtelefoner. Hvis du vælger at bære hovedtelefoner, skal du sørge for at du kan høre alle meddelelser og forblive opmærksom på dine omgivelser, herunder andre deltagere.

Mobile enheder

Vi fraråder på det kraftigste brug af mobile enheder under din deltagelse i arrangementet, med mindre de bruges til at spore dit løb eller efter arrangementet.

Høflighed under løbet

Gruppedannelse. Løb ikke i grupper side om side. Brede grupper er en barriere for andre løbere.

Passagge. Kommunikér, når du passerer en løber, og lad andre passere forbi. Hvis nogen løber bag dig og siger ”til venstre”, flyt dig til højre og lad løberen passere dig. Hvis nogen siger ”til højre”, flyt dig til venstre.

Stop. Gør ikke et pludseligt stop. Hvis du stopper for at drikke noget ved en hjælpepost, skal du tage vand, der står længst væk på bordet eller stille dig i kø for at undgå blokering og fortsætte med at gå fremad. Hvis du har brug for at binde dine snørebånd, skal du gå ud til siden af ​​banen.

Spytning. Pas på, når du spytter og pudser næse, så du ikke rammer andre deltagere.

Hjælp. Hvis du støder på en løber i nød, tilbyd din hjælp og/eller rapportér situationen til den nærmeste hjælpepost, NYRR-medarbejder eller ring til den medicinske nødlinje på 866-705-6626.

Bærbare toiletter

Vis hensyn, når du står i kø til et bærbart toilet. Spring ikke over i køen eller ind i en anden kø. Respektér, at andre kommer til at bruge toilettet efter dig. Urinering eller afføring inden for grupperingernes indhegninger, efter løbets afslutning, eller i parken er ikke kun uhøfligt, men også en overtrædelse af NYRRs konkurrenceregler, og du risikerer at blive diskvalificeret ved at udvise en sådan adfærd.

Løbetøj

Vi fraråder på det kraftigste at mandlige deltagere løber i bar overkrop og/eller tager deres overdele af under løbet.

Affald

Du bedes bortkaste alt affald i de dertil egnede beholdere, herunder ved hjælpeposterne. Ved bortkastning af kopper ved hjælpeposterne, bedes du udvise forsigtighed og undgå at ramme andre deltagere.

Mistede/fundne personlige ejendele

Hvis du finder en personlig ejendel under eller efter arrangementet, bedes du indlevere den til NYRR-personaleteltet eller til en hvilken som helst NYRR-medarbejder. NYRR bestræber sig mest muligt på at give deltagerne mulighed for at afhente personlige ejendele den næste dag på NYRR RUNCENTER, der ligger på 320 West 57th Street.  Ejendelene opbevares i 30 dage og kasseres, hvis ejerne ikke henter dem.

Click on a race below to register or view results.
Icon Key
ICON KEY
Completed
Advance Registration
Charity Spots
Near Capacity
Sold Out
Temporarily Closed
Available
Register at Event
In Person
Future Event
Coming Soon
 
TCS New York City Marathon Apply